hi, we are Lele Crossmedia Production

LeLe Crossmedia Production działa nieprzerwanie od 2012 roku. Głównym celem firmy
jest produkcja oraz promocja filmów ambitnych, niezależnych, o wysokim
poziomie artystycznym i merytorycznym. LeLe Crossmedia Production
podejmuje się także misji promocji sztuki filmowej wśród
dzieci i młodzieży.

Read more

Ostatnie produkcje

Warszawa

Locus

O Lele

, LeLe production, Red Lili, Leyla Comert

W połowie 2012 roku Róża Misztela, Leyla Comert oraz Anita Kwitakowska Naqi, wtedy studentki PWSFTViT założyły firmę produkcyjną LeLe Crossmedia Production. W szkole połączyła je współpraca międzywydziałowa. Uzupełniają siebie wzajemnie i pogłębiają swoje doświadczenia. Róża Misztela – reżyser/fotograf, Leyla Cömert – operator obrazu oraz Anita Kwiatkowska- Naqvi – animator połączyły swe siły nie tylko tworząc szkolne etiudy, ale także poza szkolne projekty. Ich dokonania były prezentowane i nagradzane na wielu festiwalach w kraju i zagranicą.

Róża Misztela, Anita Kwiatkowska-Naqvi, LeLe production, Red Lili, Leyla Comert Anita Kwiatkowska-Naqvi, LeLe production, Red Lili, Leyla Comert Róża Misztela, Anita Kwiatkowska-Naqvi, LeLe production, Red Lili, Leyla Comert